אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(א ביישפּיל פון דעם נאַטוראַליזירטן ייִדישן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|מאַלבעש
מאַלבושים
|"און אזוי אלעס זאָלן זיך צעטיילן די טעכטער, נאָר מײַנע מאלבושים זאָלן געהערן צו די זין."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|מלווה
|נחת
|נאַכעס
|"און זאָל אלעמען ווויל באקומען, געניסן אין נאכעס."
|
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|נחת־רוח
(אָפֿט געשריבן אַלס ע״פ)
|אַל־פּי
|"דעם שמויסענעם פוטער זאָל נעמען ווער נויטיק איז, אָדער אלפּי גוירל וועמען ס׳וועט פאלן,..."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|על־פי דין
526

רעדאקטירונגען