אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|ראש־עירון
|רעש־איירן
|רעשיירן
|
|-
|ראשו־ורובו
|רוישע־ווערובע
|
|-
|ראשי־תיבות
|ראָשע־טייוועס
|
|-
|ראשו־ורובו
|רוישע־ווערובע
|
|-
|-
|רבונו־של־עולם
(רבש״ע)
|רעבוינע־שעל־אוילעם
|
|רבים
|ראַבים
|
|-
|רביניו
|רעבעניו
|
|-
|רבנות
|ראַבאָנעס
|-
|רבנן־קדיש
|ראַבאָנען־קאַדעש
|
|-
526

רעדאקטירונגען