אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "אברהם יוסף ראזענבלום"

קלארער און שענער די פאקטען
געשאַפֿן בלאַט מיט '<!--אריינפיר--> אברהם יוסף ראזענבלום הרב יוסף ראזענבלום שליט"א ראש ישיבת שערי יושר אין בא...'
 
קלארער און שענער די פאקטען
שורה 1:
<!--אריינפיר-->
'''אברהם יוסף ראזענבלום'''
 
הרב יוסף ראזענבלום שליט"א ראש ישיבת שערי יושר אין בארא פארק א גרויסער תורה פערזנליכקייט א תלמיד חכם וראש ישיבה און צדיק תמים
ר' יוסף ראזענבלום איז געבוירען כ"ו אב תרפ"ח און אנטווערפין צו זיין פאטער הרב דוד ע"ה שטאמענדיג פון פולישע חסידים ביי די קריג איז ער אנטלאפין קיין שווייץ ווי ערהאט גלערינט תורה אין די שטאט מאנטרעי שווייץ צוזאמען מיט פיל גרויסע ת"ח צווישען זיי הרב דוד העלער הרב משה סאלווייטשיק הרב ארי לייב שטיינמאן נאכדעם האט ער געפליכטען קיין אמעירקע און ער איז געווען א תלמיד פון בית המדרש גבוהה גלערינט ביי הגאון רבי אהרן קוטלער זצ"ל וואס ער איז געבליבען אדוק ומקושר און זיין גרויסען רבין די ראש ישיבה זצ"ל
 
ר' יוסף ראזענבלום איז געבוירען כ"ו אב תרפ"ח און אנטווערפין צו זיין פאטער הרב דוד ע"ה שטאמענדיג פון פולישע חסידים,
חתונה
 
ווען עס איז געקומען די צייט חתונה צו האבען האר ער חתונה געהאט מיט זיין רעביצין א טאכטער פון הרב דעוויס ראש ישיבת מאנטענדעיל און די קעטסקילס וואס האט אים זייער מחשיב געווען און טייער געהאלטן זעהנדיג א גדול בתורה ויראה
ביי די קריג איז ער אנטלאפין קיין שווייץ ווי ערהאט גלערינט תורה אין די שטאט מאנטרעי שווייץ צוזאמען מיט פיל גרויסע ת"ח צווישען זיי הרב דוד העלער ז"ל הרב משה סאלווייטשיק ז"ל הרב אהרן לייב שטיינמאן שליט"א
 
נאכדעם האט ער געפליכטעט קיין אמעירקע און ער איז געווען א תלמיד פון בית המדרש גבוהה גלערינט ביי הגאון רבי אהרן קוטלער זצ"ל וואס ער איז געבליבען אדוק ומקושר און זיין גרויסען רבין די ראש ישיבה זצ"ל
 
'''חתונה'''
 
ווען עס איז געקומען די צייט חתונה צו האבען האר ער חתונה געהאט מיט זיין רעביצין א טאכטער פון הרב דעוויס זצ"ל ראש ישיבת מאנטענדעיל און די קעטסקילס וואס האט אים זייער מחשיב געווען און טייער געהאלטן זעהנדיג פאר זיך א גדול בתורה ויראה
 
'''ראש ישיבת שערי יושר'''
 
און בארא פארק האט הגאון הרב יצחק דוב קופעלמאן זצ"ל מייסד געווען די ישיבה שערי יושר על שם זיין רבין ר' שמעון שקאף זצ"ל ווען הרב קופעלמאן זצ"ל האט זיך געצויגען קיין שווייץ צו זיין די ראש ישיבה דארט, האט ער איבערגעגבען די הנהגת הישיבה פאר הרב ראזענבלום שליט"א וואס האט פאר צענדליגע יארן געפירט די ישיבה ביד רמה מעמיד זיין תלמידים לאלפים פון די שענסטע און בעסטע וואס ניו יארק האט האבען דארט גלערינט און קונה געווען תורה ויראה פון דער ראש ישיבה, די תלמידים אפי' וואס דער ראש ישיבההאטזיךישיבה האט זיך נישט זייער אראפגעלאזט פערזענדליך צו די תלמידים, האבען זיי אלע געזעהן וואס מיינט לערנין תורה מיט יראת שמים, וואס מיינט אהבת התורה, מפקיר זיין די גאנצע וועלט מיט אלע הבלי עולם הזה, און תורה הק' איז דער עיקר פון א מענטש, נישט קיינע אנדערע זאכען ווי גשמיות לוקסוס, וואס הרב ראזענבלום האט אריינגפרעגלט מיט זיינע הייסע שמיסען יעדן דאנערשטאג נאכט ביי לימוד ספרי מוסר אדער ביי די פרייטיג חומש שמיסען וואס איז געווען באליבט ביי די תלמידים,
 
'''ראש המדברים ולוחם מלחמת ד''''
 
און די שפעטע תש- מ' און נ' ס' יארען איז הרב ראזענבלום געווארען דער תל תלפיות וואס מ'האט זיך געוואנדען צו אים הערען זיין קלארע דעת תורה אויף פילע טעמעס הונדרעטער שלו' בית האט ער צוריק גשטעלט, ווי אויך פילע מוסדות התורה און רבנים וראשי ישיבות האבען זיך נישט גערירט אן זיין מיינוג, וויסענדיג ביי הרב ראזענבלום הערט מען קלאר אזוי ווי די אורים ותומים, ס'נישטא קיין שום חשבונות נאר איין חשבון מרבה צו זיין כבוד שמים, הרב ראזענבלום איז אנטלאפען פון מחלוקת אדער לשון הרע און פאליטיק, ס'שטייט פאר אים נאר צו טוען די רצון השם כבוד עצמו אדער אנדערע חשבונות זענען פסול, געלט אדער עולם הזה עקלט, און ס'איז מיאוס, ווען עס האט זיך אריינגעריסען ווידיאו אדער אנדערע טעכנאלגיעשע כלים איז ער ארויס זייער שארף אקעגין יעדע מיטעל וואס רייסט אוועק די קאף פון תורה ויראת שמים גאר שארפע און שטרענגע רייד האט מען געהערט סיי און ישיבה און סיי אינדרויסען ביי פארזאמלונגען פון אחיני בני ישראל,
 
ווען עס האט זיך אריינגעריסען ווידיאו אדער אנדערע טעכנאלגיעשע כלים, איז ער ארויס זייער שארף אקעגין יעדע מיטעל וואס רייסט אוועק די קאף פון תורה ויראת שמים, גאר שארפע און שטרענגע רייד האט מען געהערט סיי און ישיבה און סיי אינדרויסען ביי פארזאמלונגען פון אחיני בני ישראל,
 
'''תל תלפיות'''
 
צוווישען די מוסדות התורה וואס פרעגען אן דעת תורה ביי אים איז געווען די חדר אין בארא פארק וואס דער מנהל הרב גוטפריינד איז געקומען כסדר הערען דעת תורה ועל פיו ישק,
 
ווי אויך די באוויסטע ישיבה מאור יצחר פון הרב אפרים וואקסמאן אין מאנסי איז געווען א אפטע גאסט לשמוע את דבר ד',
 
אדער הרב יעקב הארוויץ ראש ישיבת בית מאיר,
 
ווען אין נייטרא ישיבה האט זיך געטומעלט איז די אדרעס געווען הרב ראזענבלום,
 
אדער אין לעיקוואד איז געווען אלץ די אדרעס הרב ראזענבלום, וואס הרב אהרן קוטלער זצ"ל האט אים ממנה געווען צו מאכען די מקוה אין לעיקוואד, זיך רעכענדיג מיט זיין הלכה און תורה מיינוג,
 
ווי אויך די הנהלה פון בית יעקב, טראצדעם איז הרב ראזענבלום נישט געווען פארמישט און די אגודת ישראל אדער אנדערע פארטיישע זאכען האט מען איבעראל געוויסט אמת און ישרות גייט מען צו אים,
ראש ישיבת שערי יושר
און בארא פארק האט הגאון הרב יצחק דוב קופעלמאן זצ"ל מייסד געווען די ישיבה שערי יושר על שם זיין רבין ר' שמעון שקאף זצ"ל ווען הרב קופעלמאן האט זיך געצויגען קיין שווייץ צו זיין די ראש ישיבה דארט האט ער איבערגעגבען די הנהגת הישיבה פאר הרב ראזענבלום שליט"א וואס האט פאר צענדליגע יארן געפירט די ישיבה ביד רמה מעמיד זיין תלמידים לאלפים פון די שענסטע און בעסטע וואס ניו יארק האט האבען דארט גלערינט און קונה געווען תורה ויראה פון דער ראש ישיבה די תלמידים אפי' וואס דער ראש ישיבההאטזיך נישט זייער אראפגעלאזט פערזענדליך צו די תלמידים האבען זיי אלע געזעהן וואס מיינט לערנין תורה מיט יראת שמים וואס מיינט אהבת התורה מפקיר זיין די גאנצע וועלט מיט אלע הבלי עולם הזה און תורה הק' איז דער עיקר פון א מענטש נישט קיינע אנדערע זאכען ווי גשמיות לוקסוס וואס הרב ראזענבלום האט אריינגפרעגלט מיט זיינע הייסע שמיסען יעדן דאנערשטאג נאכט ביי לימוד ספרי מוסר אדער ביי די פרייטיג חומש שמיסען וואס איז געווען באליבט ביי די תלמידים,
 
ראש המדברים ולוחם מלחמת ד'
און די שפעטע תש- מ' און נ' ס' יארען איז הרב ראזענבלום געווארען דער תל תלפיות וואס מ'האט זיך געוואנדען צו אים הערען זיין קלארע דעת תורה אויף פילע טעמעס הונדרעטער שלו' בית האט ער צוריק גשטעלט, ווי אויך פילע מוסדות התורה און רבנים וראשי ישיבות האבען זיך נישט גערירט אן זיין מיינוג, וויסענדיג ביי הרב ראזענבלום הערט מען קלאר אזוי ווי די אורים ותומים, ס'נישטא קיין שום חשבונות נאר איין חשבון מרבה צו זיין כבוד שמים, הרב ראזענבלום איז אנטלאפען פון מחלוקת אדער לשון הרע און פאליטיק, שטייט פאר אים נאר צו טוען די רצון השם כבוד עצמו אדער אנדערע חשבונות זענען פסול געלט אדער עולם הזה עקלט און ס'איז מיאוס, ווען עס האט זיך אריינגעריסען ווידיאו אדער אנדערע טעכנאלגיעשע כלים איז ער ארויס זייער שארף אקעגין יעדע מיטעל וואס רייסט אוועק די קאף פון תורה ויראת שמים גאר שארפע און שטרענגע רייד האט מען געהערט סיי און ישיבה און סיי אינדרויסען ביי פארזאמלונגען פון אחיני בני ישראל,
צוווישען די מוסדות התורה וואס פרעגען אן דעת תורה ביי אים איז געווען די חדר אין בארא פארק וואס דער מנהל הרב גוטפריינד איז געקומען כסדר הערען דעת תורה ועל פיו ישק, ווי אויך די באוויסטע ישיבה מאור יצחר פון הרב אפרים וואקסמאן אין מאנסי איז געווען א אפטע גאסט לשמוע את דבר ד', אדער הרב יעקב הארוויץ ראש ישיבת בית מאיר, ווען אין נייטרא ישיבה האט זיך געטומעלט איז די אדרעס געווען הרב ראזענבלום, אדער אין לעיקוואד איז געווען אלץ די אדרעס הרב ראזענבלום, וואס הרב אהרן קוטלער זצ"ל האט אים ממנה געווען צו מאכען די מקוה אין לעיקוואד, זיך רעכענדיג מיט זיין הלכה און תורה מיינוג, ווי אויך די הנהלה פון בית יעקב, טראצדעם איז הרב ראזענבלום נישט געווען פארמישט און די אגודת ישראל אדער אנדערע פארטיישע זאכען האט מען איבעראל געוויסט אמת און ישרות גייט מען צו אים,
ביי די באוויסטע עירוב פרשה אין בארא פארק ווען די שטאט איז געווען צוטיילט צווישען די מיינוג פון די רבנים איז הרב ראזענבלום געווען זייער דערקעגין און פיל גארבעט ארויסצוקימען מיט א שטארקע איסור פון די זקני הרבנים ואדמורים אבער למען השלום האט ער זיך צוריקגעהאלטן ווייל שלום ואחדות האט איבערגעוויגען זיין אייגענע מיינוג, א סימבאל פון א עבודה לשם שמים,
אַנאנימער באַניצער