אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "המספיק"

2,302 בייטן אראפגענומען ,  פֿאַר 6 יאָר
קיין רעדאקטירונג רעזומע
מ (טויש אין פאזיציע)
אין תקציר עריכה
 
[[בילד:Hamaspik.gif|left]]'''המספיק''' איז געגרינדעט געווארן און עקזיסטירט היינט צו געבן פאר מענטשן מיט [[דיסעביליטיסאינוואליד]]ן די געלעגנהייט פוןצו דערגרייכן די מערסטע פונקציעס וואס איזזיינען מעגליךמעגלעך און די באקוועמסטע קוואליטימדרגה פון לעבן. די ארבייטארבעט פון אנטוויקלען און ווירקליךווירקלעך דערגרייכן די מאקסימום מעגליכקייטןמעגלעכקייטן פון יעדןיעדער פערזאן ווערט אויסגעפירט דורך קוואליפיצירטע פראפעסיאנעלע שטאב מיטגלידער, אין א היימישע אטמאספערע פון ליבשאפט און רעספעקטפראפעסיאנאלן.
 
דער סטרוקטור פון '''"המספיק'''" איז א זעלבסשטענדיגעזעלבסטשטענדיקע נעץ פון פריוואטע '''נאן-פראפיט''' ארגאניזאציעס, אלע מיט די זעלבע מיסיע און ציל, נוצנדיגוואס געמיינזאמעהאבן רעגירונגא געמיינזאמע קוועלערפינאנצירונג און טעכנישע הילף. דערדי פארלאנגנאכפראגע אויף אונזערעדי סערוויסעס פון "המספיק" איז גארזייער הויך און אונזערדי צילארגאניזאציע איזזוכט דערפאר צו גרינדן המספיק אגענטורן אין יעדעוואס געגנט פוןמער ארטאדאקסישןארטאדאקסישע אידענטוםקהילות. היינט צו טאגס זענען פארהאןפאראן "המספיק" אגענטורן אין [[ניו יארק]] סיטי און אין עטליכעעטלעכע [[קאונטיס]] פונעםפון [[האדסאן וועליטאל]] ראיאןגעגנט. יעדעיעדער "המספיק" אגענטור ווערט געפירט זעלבסטשטענדיגזעלבסטשטענדיק, אונטער אדער באזונדערעפירונג "באורדפון אווארטיקע דירעקטארס"דירעקטארן, וואס געווענליךזיינען בדרך כלל עלטערן און אנערקענטע פערזענליכקייטןפערזענלעכקייטן וועלכע פארשטייען גוט די געברויכןבאדערפענישן פון מענטשן מיט דיסעביליטיס. יעדע המספיק אגענטור איז, אלזא, א "פראוויידער", א מיטגליד אינעם גרויסן נעץ פון המספיק אגענטורןאינוואלידן.
 
קינדער און ערוואקסענע מענטשןדערוואקסענע מיט דיסעביליטיסמומים באקומען היינט צו טאגס א ברייטע ליסטע פון סערוויסעס און פראגראמען, סיי אין די אייגענע הייםהיימען און סיי אינדרויסן.
זייענדיג א מאכטפולע פיגור אויפן פראנט פון סערווירן מענטשן מיט דיסעביליטיס, טוט המספיק ווייטער פארזעצן די הייליגע ארבייט, מיט ספעציפישע ענערגיע צו העלפן משפחות ביים ארטאדאקסישן אידענטום וועלכע זוכן דאס בעסטע אין אלע געביטן ביים העלפן יונגע און אלטע מענטשן מיט באגרעניצונגען צוזאמען מיט זייערע משפחה מיטגלידער.
 
דער עקזעקטיוו דירעקטאר פון "המספיק" איז מאיר ווערטהיימער.
קינדער און ערוואקסענע מענטשן מיט דיסעביליטיס באקומען היינט צו טאגס א ברייטע ליסטע פון סערוויסעס און פראגראמען, סיי אין די אייגענע היים און סיי אינדרויסן.
 
איר עקזעקטיוו דירעקטאר [[מאיר ווערטהיימער]] איז א [[מקורב למלכות]] וויסענדיג גענוי וויאזוי ארויסצושלעפן די געלטער פאר דעם וויכטיגן צוועק.
 
== המספיק ארגאניזאציע ==
 
<!-- ניט קיין יידיש
 
אריינגערעכנט אין די ליסטע זענען, גאנץ קורצליך, די פאלגנדע סערוויסעס:
אלע פראגראמען און סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט דורך סטעיט-סערטיפייד שטאב מיטגלידער, אונטער די אויפזיכט פון ניו יארק סטעיט'ס "אפיס אוו מענטל ריטארדעישאן ענד דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס" און "דעפארטמענט אוו העלט."
 
-->
צו יעדע צייט און אונטער אלע אומשטענדן, ווערט המספיק און אלע אירע פראגראמען באלויכטן פון יעדן קאנסומער'ס שיינענדער צוקונפט, באגלייט מיט אומקאמפראמיסלאזע רעספעקט און עהרע פאר יעדן קאנסומער – וועלכער קומט אלץ ערשט און בלייבט אלץ גערעכט.
 
=== המספיק פובליקאציע ===
 
יעדער חודש ווערט ארויסגעגעבן די צייטונג "המספיק גאזעט" אונטער דער רעדאקציע פון זישא מולער.
יעדן חודש קומט אן אויף די מעיל א צייטונג: '''המספיק גאזעט''' איר רעדאקטאר איז ר' זושא מילער שליט"א, וועלכער איז מקדיש זיין מוסקאלישער פענע אינגאנצן לטובת די העכערע הענדיגקעפ נשמות, און דינט אלס זייער פובליק רילעישאנס אדמיניסטרטור, וואס כידוע לייגן זיי אריין אסאך כוחות צו ארויסקוועטשען וואס מער פון די אינסטאנצן דורך דעם העלפענדיג אויפרעכטן די באטראפענדע משפחות דורך געבן טאַפּ קעיר פאר זייערע קראנקע קינדער.
 
* [http://www.fcc.net/hamaspikrockland/network/gazette_21.pdf המספיק גאזעט (פי.די.עף.)]
 
== אקטועלע נאטיצן ==
 
מלחמה אין קרית יואל צווישן די מאיר'ס איבער בעלות פון המספיק [http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1832924&whichpage=5 כל העולם כולו]
 
* [http://www.disabled.org/ המספיק וועבסייט]
418

רעדאקטירונגען