אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "יידיש נחת (אלבאם)"

מ
קיין רעדאקטירונג רעזומע
מ
מ
די לידער אינעם טייפ:
 
* '''אין מיטן ים''' - {{דיק|אין מיטן ים פאָרט אַ שיף, פאָרט זי אױסגעצױגן, פאָרט אַ ייד פון ארץ ישראל מיט פערוויינטע אויגן...|}}
:א ארץ ישראל איד דארף אוועק פארן פון ארץ ישראל, עס איז איהם ביטער אויפן הארצן, א איד טרעפט איהם און זאגט איהם זייט נישט באזארגט, אין אמעריקא איז דא געגענטער וואס זענען מים חיים אזוי ווי אין ירושלים.
 
* '''וויליאמסבורג''' - {{דיק|אין װיליאַמסבורגװיליאַמסבורגע גאַסן װען איר גײט אַרױס װי ס'הײבט זיך אַן טאָגן...|}}
:זינגט א ניגון אויף די אידישע שטאט וויליאמסבורג, און לייגט עס אראפ מיט הערליכע פארבען, ווי עס ווירבילט אידישקייט און אלע ווינקעלך, תלמודי תורות ישיבות, אפילו דאקטוירם לויערס אלעס איז עהרליך און פרום, די פרויען צניעות'דיג, פארציילט פון אלע אידישע קהילות וואס עס עקזיסטירן דארט, יעדער לויט זיין מנהג און שורש, פארעסט נישט צו פארציילן פון זיין ביהמ"ד "און די סטאלינע חסידים שרייען".
 
* '''קינדער''' - {{דיק|געסאַלאַך, הײזער, חדרימלאַך, רײכערע, מיטעלע, אָרימלאַך...|}}
* '''מודה אני''' - {{דיק|די זון איז שױן אַרױס, אַרײַנגעשײנט אין הױז...|}}
* '''ברוך השם''' - {{דיק|אַ ראָד מיט אַ רינדל, די גאַנצע געזינדל, אַלע קינדער טאַנצן מיטן גוף דעם גאנצן...|}}
* '''קינדער עסן''' -
* '''ברכות''' - {{דיק|משהלע, משהלע, הער זיך אײַן, ביסט אַ יינגעלע שײן און פֿײן...|}}
* '''ריינקייט''' - {{דיק|אַך װי שײן אַך װי שײן, חנהלע איז שײן, זעט װי רײן, זעט װי שיין חנהלע איז ריין...|}}
* '''צדקה''' - {{דיק|זעט װער האַלט עס אין אײן לױפן מיט אַ פושקע הין און הער...|}}
* '''א גוט מארגן''' - {{דיק|אַ גוט מאָרגן לערערין, אַ גוט מאָרגן קינדערלאַך...|}}
* '''מוח מוח''' - {{דיק|מוח, מוח, גיב מיר כּח. לערנען פאר דעם בורא. בױג די קאפ אין רעכטען זייט...|}}
* '''שפיעלן - אָן אַז''' - {{דיק|אָן אַז די לעפֿל קריכט אין ייַאַיכעל מאַכט עס דאָרט אַ לאָך..|}}
* '''שלאפן''' - {{דיק|שלאָפן קינדער שלאָפן, טאָג איז שױן אַנטלאָפן...|}}
32,190

רעדאקטירונגען