באַנוצערס בײַשטײַערונגען

30 יאַנואַר 2013

29 יאַנואַר 2013

28 יאַנואַר 2013

27 יאַנואַר 2013

25 יאַנואַר 2013

23 יאַנואַר 2013

22 יאַנואַר 2013

21 יאַנואַר 2013

19 יאַנואַר 2013

18 יאַנואַר 2013

50 עלטערע