ערלויבנישן פֿעלערס

איר זענט נישט ערלויבט צו אַרויפֿלאָדן די טעקע, וועגן דער פֿאלגנדער סיבה:

דער שריט וואס איר באגערט דורכצופירן איז נאר ערלויבט פאר באנוצער אין די סיסאָפּן גרופעס.