קבר

(אַריבערגעפֿירט פון באַגרעבניש)דער לאך ווי מען באגראבט א טויטע קערפער.