רוב יארן איז היינט דאס אכטע חנוכה ליכטל, אמאל דאס זיבעטע חנוכה ליכטל

געשעענישן

רעדאַקטירן

יארצייטן

רעדאַקטירן