אַשגאַבאַט איז די הױפּטשטאָט פֿון טורקמעניסטאַן. 604,700 פּערזאָנען ווױנען אין אַשגאַבאַט.