יידישע ארדענונגסדינסט

(אַריבערגעפֿירט פון ארדענונגסדינסט)

דאס יידישע ארדענונגסדינסט איז דער נאמען פון די יידישע פאליציי, אין די געטאס וואס די נאציס האבן אויפגעשטעלט, איבערן אייראפעישן קאנטינענט.