אַרבעטסלאָזיקײט איז אַ מצב אַז אַ פּאַרשױן וואס זיכט ארבעט האָט נישט קײן אַרבעט און פּרנסה. אזוי רעכנט מען אין די קאפיטאליסטישע עקאנאמיעס.