אראקל פון דעלפי איז געווען א אראקל אין אוראלט גריכנלאנד אין שטאט דעלפי וואס האט געזאגט נבואה וואס עס וועט פאסירן אין דער צוקונפט.

א פרעסקא פון מיכעלאנגעלא פון דעם אראקל פון דעלפי

עס איז דא א באוווסטע מיטאלאגיע איבער דער אראקל מיט דעם קעניג עדיפוס.