אַראַבישע האַלב-אינדזל איז די לענדער סאודי אראביע, תימן, אמאן.