אפגלייכער

שווערע מאשין

אן אָפּגלייַכער אדער גריידער איז א שווערע מאשין מיט א מיטל מעסער וואס ווערט באנוצט צו מאכן פֿלאַכע באָדנס און צו ענדיקן די אויסגליטשונג פון מאַרשרוטן. א טיפישער אָפּגלייַכער האט זעקס רעדער, ווען דער מאטאר און אָפּעראַטאָר'ס קאַבינע זענען מאָנטירט איבער די הינטער און מיטל רעדער, און דאס מעסער איז צווישן די מיטל און פֿראָנטיקע רעדער.

Motoniveladora 01.jpg

אן אָפּגלייַכער'ס ראלע אין ציווילע אינזשעניריע איז צו ענדיקן די רויע אויסגליטשונג געמאכט דורך מער שווערע מאשינען ווי בולדאזערס און סאָכעס. דאָס הייסט אז ווען דאזיקע צוויי מאשינען נעמען א פֿעלד און מאכן א באָדן וואס איז מער אדער ווייניק פֿלאַך, דער אָפּגלייַכער מאכט אים פֿלאַך ווי א שטראז כדי צו דערלויבן פארמיטלען צו פֿאָרן איבער אים.