אסטראלאגיע איז איז א גלייבונגאז די מזלות און [[שטערן]] האבן כוחות וואס זענען משפיע אויף דער וועלט, אויף די מענטשן און אלע באשעפענישן.

אין דער וועלטליכער שפראך די 'האראסקאפ', ווען און וואו דער מענטש איז געבוירן, לויט דעם פירט ער זיך, און טוט אויטאמאטיש זיינע אקטיוויטען אין לעבן.

אין יידישקייטרעדאַקטירן

ערליכע יודען גלייבן אז דער מענטש האט א מעגליכקייט זיך צודערהייבן העכערן מזל, און זיך פירן צוזאמען מיט זיין מזל אויף א בעסערן וועג, כאטש זיין מזל צייגט און פירט אויף אנדערע וועגן.וועבלינקעןרעדאַקטירן