עפענען הויפטמעניו
253 Mathilde

אסטערוידן זיינען קליינע קערפער אין דער זון סיסטעם וואס פאלן אריין אין דער וועלט פונעם קאסמאס.

געווענליך ווערט דאס פארברענט דורך די היץ וואס עס שאפט רייבענדיג זיך אין דער אטמוספירא, אבער פון מאל צו מאל קען זיך טרעפן אז עס בלייבט איבער א "קליין שטיקל", דאס הייסט א קליין חלק דערפון, אבער גענוג גרויס אנצומאכן חורבנות, אזוי ווי עס האט פאסירט אין רוסלאנד מיט 100 יאר צוריק חרוב מאכענדיג גאנצעטע וועלדער.