אַסטאַנאַ (פֿריער נור-סולטאן) איז די הױפטשטאָט פֿון קאַזאַכסטאַן. 600,0000 פּערזאָנען ווױנען אין אַסטאַנאַ.

אסטאנא