פארוואלטונג

(אַריבערגעפֿירט פון אנפירערשאפט)

פֿארוואלטן איז דאס קענען באהערשן, דורך טאן די פירערשאפט פונקציע פון צוזאמהאלטן א ארגאניזאציע.