אַמפֿיביעס זענען בעלי חיים מיט פיר פיס וואס לעבן סיי אויף דער יבשה סיי אין וואסער. זיי לייגן אייער אין וואסער. זשאבעס זענען איינער פון די מינים פון אמפיביעס.

אמפיביעס

וויסנשאַפֿטלעכע קלאַסיפֿיקאַציע
קעניגרייך: בעלי חיים
אָפטייל: כארדאטן
קלאַס: אמפיביעס
Subclasses and Orders
Subclass Labyrinthodontia — extinct
Order Temnospondyli — extinct
Subclass Lepospondyli — extinct
Subclass Lissamphibia
Order Anura
Order Caudata
Order Gymnophiona
Order Allocaudata — extinct

עס ווערט גערעכנט אז ס'זענען פאראן 5700 זגאלן פון אמפיביעס.