אמעריקאַ איז א בוך וואו שלום אש האט צאמגענומען פון זיינע שריפטן במשך די יארן, די דערציילונגען וועלכע באהאנדלען די געשיכטע פון די נייע וועלט (כלשונו), נעמלעך די פאראייניגטע שטאטן. עס איז געדריקט געווארן אלס די פערטער באנד אינעם צוועלף-בענדער סעט פון געזאמלטע שריפטן - ערשינען צוערשט אין 1921 און דאן איבערגעדריקט אין 1923.

דאס בוך אנטהאלט 334 זאהטן.

אינהאלטרעדאַקטירן

  • אמעריקא, איין געשיכטע, אין פערצן קאפיטלען, איבער א יוד א ת"ח מאיר פון לענשנע וועלכער פאהרט קאן אמעריקע, ברענגט דערנאָך אראפ זיין פאמיליע, אבער זיין יונגסטער זון, דער געליבסטער, שיקט מען צוריק פין עליס איילענד צוליב א מכה אויפן קאפ. שפעטער ווען ס'היילט זיך אויס און ער קומט שוין אהן קיין ניו יארק, קען ער זיך נישט איינקלאמיטירן און צוגעוואוינען צי די אנדערשקייט און שטארבט אין די היצן פין ניו יארק
  • אויפ'ן וועג קיין אמעריקא, צוויי קאפיטלען א שילדערונג איבער די איבערלעבענישן ביי דער רייזע
  • אמעריקאנער איינדריקע
  • א רייזע אין קאליפארניע

וועב לינקעןרעדאַקטירן