אמון דער זון פון "מנשה" מיט "מְשֻׁלֶּמֶת בת חרוץ" איז געווען דער 15טער קעניג אויף מלכות יהודה. ער איז געווארן קעניג ווען ער איז געוועזן 22 יאר אלט. ער געהערשט 2 יאר.

אמון מלך יהודה

אויך ער ווי זיין טאטן מנשה האט געזינדיגט פאר גאט.

ער איז געמארדעט געווארן דורך די וואס האבן רעוואלטירט קעגן דוד'ס אפשטאם מיטן וועלן בייטן די שטאמבוים פון בית-דוד צו אן אנדער שטאמבוים. נאך וואס ער איז געמארדעט געווארן איז זיין זון יאשיהו געווארן קעניג ווען ער איז געווען בלויז 8 יאר, און מען האט באגראבן אמון אין "גן עוזא".

די יארן פון די מלכות יהודה ארויפגאנג
רחבעם אבים אסא יהושפט יהורם אחזיהו עתליה יהואש אמציה עוזיהו
928- 911- 908- 867- 846- 843- 842- 836- 798- 769-
יותם אחז חזקיהו מנשה אמון יאשיהו יהואחז יהויקים יהויכין צדקיהו
758- 733- 727- 698- 641- 639- 609- 608- 597- 596-
די יארן הייבן זיך אן פון פאר דער נוצרישער ציילונג