אלעקס (אלכסנדר עמריק)זשאונס (פעברואר 11 1974) האט זייער א פאפולער "טאלק שאו" וואס הייסט "די אלעקס זשאונס שאו" און איז א פילם דירעקטאר ער איז א קאנטראווערסיאלער פיגור מיט זיין רעכט-געשטימטע מיינונגען אין זיין גלייבן אין טעאריע:סעפטעמבער 11, זיינע טאלק שאוס און וועבזייטלעך זענען פיל מיט קאנטראווערסיעס און קאנספיראציעס ארונטערייסן די א.ג. "נייע וועלט ארדענונג" און נאך,

אלעקס זשאונס


אלעקס זשאונס

וועבלינקעןרעדאַקטירן