אלישבע

אהרנ׳ס ווייב

אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב די טאָכטער פון עמינדב איז געווען די ווייב פון אהרן הכהן. זי איז געווען א שוועסטער פון נחשון, נשיא פון שבט יהודה.

קבר פון אלישבע מיט האמהות די "מוטער-קבר" געביידע אין טבריה, וואו לויט דער מסורה ליגט אלישבע לעבן זילפה, יוכבד, אביגיל, ציפורה און בלהה

זי האט געהאט פיר זין: נדב, אביהוא, אלעזר און איתמר.