ר' אלימלך דייטש, איז געווען יארן פון די עסקנים פאר סאטמאר בכלל (אין די בני יואל,קאשוי צייטן,וכו') און פאר סאטמארער רבי ר'אהרן טייטלבוים שליט"א בפרט, קודם האט ער געעפענט די אידישע געדאנק ווי ער איז געווען דער רעדאקטער און עס איז אהער געשטעלט געווארן דורך אים א שיינע אויסגאבע , און ווען די מחלוקה אין סאטמאר איז געווארן הייס (תשנ"ט) האט מען דארט אנגעהויבן באריכטן נייעס'ער אינערהאלב די סאטמארע קהלה און אזוי אויך צו געבן א פלאטפארם פאר אלע נייעס'ער וועלכע זענען באיאקטירט געווארן דורך משה גבאי ווען ער האט מער נישט געוואלט דעקן ר' אהרן אין דער איד.

שפעטער האט ער געעפענט דער בלאט, וואס איז היינט אפיציעל די ארונים צייטונג און פארקויפט זיך אין די טויזענטער וועכנטליך איבער די גארער וועלט, און ער איז געווארן דערפון א גרויסער עושר, ווערנדיג פון די גרעסטע לאנד אייגענטימער אין און ארום קרית יואל.