אליגארכיע איז א רעגירונג סיסטעם וואס ווייניג מענטשן פירן די גאנצע רעגירונג.