אלטקייט אדער די עלטער איז ווען א זאך אדער מענטש ווערן אלט, דאס איז די פארקערטער פון ניי.

אלטקייט

ביי עלטערע מענטשן פאסירן פיזישע ענדערונגען:

  • די האר ווערט גרא אדער ווייס
  • מען הערט נישט אזוי גוט
  • מען זעט נישט אזוי גוט

אידישקייט רעדאַקטירן

  • מען דארף זיך אויפשטעלן פאר אן אלטן מאן. אפילו א גוי ווייל ער האט אסאך וואס צו מחשיב זיין פון זיין איבערלעבונג דורך די יארן וואס ער לעבט דא אויף דער וועלט.