אלו דברים איז דער ערשטער פרק פון משניות מסכת פאה.

דער פרק אנטהאלט זעקס משנה'ס.

זי ווערט גערופן נאך די ערשטע משנה וואס הייבט זיך אהן אלו דברים שאין להם שיעור וואס א טייל דערפון פיהרט מען זיך אויך צו זאגן יעדן טאג נאך ברכות התורה.

די משנה רעכנט אויס די פאלגנדע זאכן וואס האבן נישט קיין שיעור:

און דאס זענען די זאכן וואס מען פארדינט פון די פירות אויף דער וועלט און דער קרן בלייבט אויף יענע וועלט:

  • כיבוד אב ואם
  • גמילות חסדים
  • מאכן שלום צווישן א מענטש און זיין חבר
  • און לערנען תורה איז מער פון דעם אלעם.

ביים דאווענען לייגט מען צו צו די צווייטע העלפט פון די גמרא מסכת שבת: