אין בונד פון לעבן איז א יודיש בוך פון ליעדער געשריבן דורך משה עטינגער ארויסגעגעהבן דורך פארלאג די ברידער שולזינגער אין יאהר ה'תש"ל אין ניו יארק.

די פאעמען אין דעהם בוך זענען מעהרסטנס קורצע, אבער מיט א שארפן און טיעפן אינהאלט. ער ניצט נישט צו הויעכע ווערטער און מ'פארשטייט גאנץ קלאהר דעהם פונקט וואס ער וויל ארויסברעהנגען.

אינהאלטרעדאַקטירן

דער בוך, וואס דער מחבר ווידמעט פאר מרים זיין בת יחידה, איז איינגעטיילט אין די פאלגנדע פינעף אפטיילונגען:

  • אייגענע וועלטן, 13 פאעמען
  • יידן בויען, אכט פאעמען איבער ארץ ישראל
  • צעווייטיקטע הייכן, 23 פאעמען איבער רעליגיע, יודישע שפראך און חסידים
  • ווילדע וועלט, זיבעצן פאעמען איבער די זינלאזיגקייט פון מלחמה, ספעציפיש אין וויעטנאם און נאך
  • אין אייביקן רייסטער, זעקס און צוואנציג פאעמען

אלע צוזאמען אנטהאלט דאס ביכל 94 זייטן.

וועב לינקעןרעדאַקטירן