ערעקטייל דיספאנקשען

(אַריבערגעפֿירט פון אימפאטענץ)

ערעקטייל דיספאנקשען אדער אימפטאנציע איז ווען דער שמאק קען זיך נישט אויפשטעלן אין א געהעריגער ערעקשאן צו סעקס און רעפארדוקציע.

היינט איז דא וויאגרא וואס דער מעדעצין שליכטעט דעם פראבלעם.