אייראפעישער צענטראלבאנק

דער אייראפעישער צענטראַל־באַנק איז דער הויפט באנק פונעם אייראפעישן פארבאנד. דער באנק איז הויפטקווארטירט אין פראנקפורט אם מיין. דער ציל פונעם באנק איז צו האלטן פרייזן אין אייראפע סטאביל, אז אינפלאציע זאל נישט איבערשטייגן 2%.

הויפטקווארטיר געביידע פונעם אייראפעישן צענטראלן באנק

דער אייראפעישער צענטראלבאנק איז דער איינציקער באנק וואס מעג ארויסגעבן איירא באנקנאטן (€), וואס מען ניצט אי די 16 לענדער אין דער אייראזאנע.