אריינפיררעדאַקטירן

דער איי-פּעד איז אן עלעקטערישן טאַבלעט ערפינדן דורך עפל אין יאר 2010 למספרם, פרעזענטירט דורך עפל׳ס דעמאלטסדיגן סי אי אוי סטיוו דזשאבס

די אייפעד איז איינע פון די אומצאליגע קאלאסאלע סוקסעסן דורך עפל, פארקויפנדיג איין מיליאן שטיק אין בלויז זיבן אין צוואנציג טעג נאכן ערשיינען!

לויט א שטודיע פון סטאטיסטיקא דאמינירט די אייפעד אין די טאבלעטן אינדוסטריע, האבנדיג קרוב צו צוויי הונדערט מיליאן אייפעדס פארקויפט ביי די ענדע פון 2020