איזמיר איז די דריטע גרעסטע שטאט אין טערקיי, און דער צווייטער פארט, נאך סטאמבול.