אושר עד

ישראלישע סופערמארקן נעץ
מרב - מזון כל בע"מ
'
טיפ: פריוואט
געגרינדעט: 2009
געגרינדער: אברהם משה מרגלית
אריה בוים
יהודה לאַניאַדא
סלאגאן: "בלי טריקים, בלי שטיקים"
("קיין טריקן, קיין שטיקער")
וועבזייטל:
שפראך:

אושר עד (אָשער אַד, ווערטלעך: "אומבאגרענעצטע גליק"; אפיציעלער נאמען: מרב - מזון כל בע"מ) איז אן ישראלישע סופערמארקן נעץ. זי איז געגרינדעט געווארן אין 2009 דורך אברהם משה מרגלית, אריה בוים, און יהודה לאַניאַדא, און פארמאגט היינט בערך 20 צווייגן איבער ישראל.

אושר עד
אפיציעלע וועבזייטל

היסטאריע

רעדאַקטירן

אושר עד איז געגרינדעט געווארן אין 2009 אלס א דיסקאַונט נעץ. דאס ערשטע געוועלב איז געעפנט געווארן אין מגדל העמק. אברהם משה מרגלית, אריה בוים און יהודה לאַניאַדא זענען ערשט געווען די אייגנטימערס פון "אלף", א נעץ וואס האט געוואָנדן זיך צו די חרדישע קהילה. די נעץ איז געווען אין דאס אייגנטום פון די גערער חסידים מרגלית און בוים און דער וועלטלעכער לאַניאַדא פון די חאלאבי יידן, און האלב די אָנטיילן פון די נעץ זענען געהאָלטן געווען דורך שופֿערסאַל. אין 2008 האט שופֿערסאַל רעאליזירט אן איינשאַפונג אפציע און געקויפט די אנדערע טיילן פאר 140 מיליאן ש"ח. נאך אן אָפּקילונג יאר האבן די דריי שותפים געגרינדעט אושר עד.

לויט א דאַן ענד ברעדסטריט ראנג פון 2016 איז אושר עד די פערטע גרעסטע שפייז נעץ אין ישראל, מיט אן אומזאַץ פון 2.29 מיליאַרד ש"ח א יאר. די העכערע דריי זענען שופֿערסאַל, רמי לוי שיווק השקמה און יינות ביתן. אין מיי 2019 האט אושר עד געהאלטן 18 צווייגן אין ישראל. זי פארקויפט פראדוקטן מיט ספעציעלע הכשרים, אבער זי ווענדט זיך נישט נאר צו די חרדים. די צווייגן זענען דורכשניטלעך ארום 6,000 מעטער און א סאך פראדוקטן ווערן פארקויפט אין גרויסע פאקונגען.

אין 2016 האט די נעץ געעפנט א צווייג אין ברוקלין, ניו יארק מיטן נאמען "Bingo Wholesale" נאך אינוועסטירן $9,000,000. דאס האט זי געמאכט די ערשטע ישראלישע שפייז נעץ וואס האט געעפנט א צווייג אין אן אנדערע מדינה.