אושאבטי

(אַריבערגעפֿירט פון אושעבטי)

אושאבטי איז דער נאָמען פֿון די קלײנע פֿיגורן װאָס די עגיפּטער פֿלעגען אַרײנלײגן אין די קברים מיט די מתים. די עגיפּטער האָבן געגלויבט אַז די אושאבטי װעלן דעם טױדטען, דורכטראָגן די צרות װאָס װאַרטן אױף אים אויף יענער װעלט.

קוואַלןרעדאַקטירן

דער דאָזיקער אַרטיקל נעמט אַרײַן דעם טעקסט װאָס געפֿינט זיך אונטערן זוכװאָרט „אושבטי” אין דער אַלגעמיינער אילוסטרירטער ענציקלאָפעדיע (באַנד 2), וואָס איז הײַנט אינעם רשות־הרבים.