אורות השלחן זענען ספרים אויפן שלחן ערוך נתחבר געווארן דורך הרב רבי יעקב יוסף דוד שנעעבאלג א זוהן פונעם טשערנאוויצער רבי'ן.

הלכות שבתרעדאַקטירן

דער ספר אויף הלכות שבת איז ארויסגעקומען אום תשנ"ה און איז אויף די צעהן סימנים פון ש"ח - שי"ח מיט א מפתח הענינים.

דער ספר אנטהאלט דריי הונדערט איין-און-פערציג זייטן.

הסכמותרעדאַקטירן

הלכות נדהרעדאַקטירן

אין יאהר תשס"ח איז ערשיינען דער ספר אויף הלכות נדה.

עס באציהט זיך אויף די סימנים פון קפ"ג - קפ"ח און אנטהאלט 287 פעידזשעס.