אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן די חכמה פון שרייבן אין מעסאפאטאמיע און מען האט אנגעהויבן זיך באנוצן מיטן שרייבן צו האלטן רעקארדס איבער געשעענישן וואס פאסירן. דערפאר איז די אנהייב פון דער עפאכע אנדערש אין יעדן ראיאן, צוליב וואס בשעת אין טייל ראיאנען איז מען שוין געווען פארגעשריטן, איז מען נאך אין אנדערע געווען שטארק צוריקגעשטאנען.

נאך דער תקופה פון אוראלטער היסטאריע קומט דער מיטלאלטער.

קולטורן רעדאַקטירן

אייראפע רעדאַקטירן

דעם נאנטן מזרח רעדאַקטירן

דער ווייטערער מזרח רעדאַקטירן

אנאטאליע רעדאַקטירן

אפריקע רעדאַקטירן