דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • אונָן, א זון פון יהודה
  • אונִן, איינער וואס א נאענטער קרוב זיינער איז ערשט געשטארבן
אױב איר זײַט אַהער געקומען דורך אַ לינק פֿון אַן אַרטיקל אין דער װיקיפּעדיע, װעלן מיר אײַך דאַנקען אױב איר קענט צוריק גײן צום בלאַט מיטן לינק װאָס האָט אײַך אַהער געשיקט, און פֿאַררעכטן דאָרטן אַז דער לינק זאָל שיקן פֿון הײַנט מאָל גלײַך צום ריכטיקן אַרטיקל.