אונטערן קעניגרייך

אונטערן קעניגרייך איז א אידישע שפיל און איז דער פערטער און די סעריע פון "אונטער" שפילן אנגעפירט דורך נייהויז פראדוקציעס. אונטערן קעניגרייך איז 4 מאל געשפילט געווארן אין דער 'מילעניום' זאל במשך צוויי טעג חול המועד סוכות תשע"א. זונטאג די צוויטע טאג חול המועד אום 1:30 און אום 7:30, און מאנטאג די דריטע טאג פון חול המועד אום 1:00 און 7:00.

דער שפיל איז ערשינען אויף א די. ווי. די. פארמאט צוויי מאנאטן נאכן שפילן. מיטן סלאגאן: "4 שעה הארציג געשפאנט און שמייכל".

די מעשה איז ווארשיינליך געבויט אויף די מעשה פון דעם דיזני וואלט פילם "לייבן קעניג" וואס איז פאבליצירט געווארן אין יאר 1994.דארטן שפילט זיך אלעס אפ מיט חיות אנשטאט מענטשן.

פלאטרעדאַקטירן

אונטערן קעניגרייך איז געשפילט אין אינדיע, ווי אין דער קעניגליכע משפחה איז דער ראזשאן און זיין ברודער אין א געפעכט, ביז דער ברודער באשליסט צו מארדן דעם ראזשאן אין אנלייגען דעם שולד אויף דעם קרוין פרינץ, כדי ער זאל קענען איבער נעמען די מלוכה, און דער קרוין פרינץ וועט מוזן אנטלויפן.


אקטיארןרעדאַקטירן