אונטערן קעניגרייך איז א אידישע שפיל און איז דער פערטער אין דער סעריע פון "אונטער" שפילן אנגעפירט דורך נייהויז פראדוקציעס. אונטערן קעניגרייך איז 4 מאל געשפילט געווארן אין דעם 'מילעניום' זאל במשך צוויי טעג חול המועד סוכות תשע"א.

דער שפיל איז ערשינען אויף א די. ווי. די. פארמאט צוויי מאנאטן נאכן שפילן, מיטן סלאגאן: "4 שעה הארציג געשפאנט און שמייכל".

די געשיכטע איז ווארשיינליך געבויט אויף דער געשיכטע פונעם דיזני פילם "דער לייבן-קעניג" וואס איז באפרייט געווארן אין 1994. דארטן שפילט זיך אלץ אפ מיט בעלי חיים אנשטאט מענטשן.

פלאט רעדאַקטירן

אונטערן קעניגרייך איז געשפילט אין אינדיע, וואו אין דער קעניגליכע משפחה איז דער ראזשאן און זיין ברודער אין א געפעכט, ביז דער ברודער באשליסט צו מערדן דעם ראזשאן און אנלייגען דעם שולד אויף דעם קרוין פרינץ, כדי ער זאל קענען איבער נעמען די מלוכה, און דער קרוין פרינץ וועט מוזן אנטלויפן.

אקטיארן רעדאַקטירן