אויער וואקס

(אַריבערגעפֿירט פון אויער וואַקס)

אויערן וואקס איז די געלע וואקס אין די אויערן אנטהאלטן אריינגעבויטע ברינעס וואס פראדוצורען נאכאנאנד נאך און נאך וואקס אויף די ווענט אינעם טונעל אז אלע שמוץ זשערמס פון די לופט זאלן זיך צוקלעבן און נישט אריין פליען צום אויער לאך צו שעדיגן דאָס אינעווייניגסטע גוף.