שווארצאפל

(אַריבערגעפֿירט פון אויג אפעל)

דאס שוואַרצאַפל פון אויג איז דער עפֿענונג אינמיטן אויג. ליכט גייט ארײַן דורכן שווארצאפל און אדורך די לינז, וואס טוט פֿאקוסירן דאס בילד אויף דער רעטינע. די גרייס פונעם שווארצאפל ווערט קאנטראלירט מיט מוסקלען. ווען מ'דארף נאך ליכט, ווערט דאס שווארצאפל גרעסער. אין העלערן ליכט, ווערט דאס שווארצאפל קלענער.

דאס שווארצאפל איז דער צענטאלער דורכזיכטיגער שטח (וואס קוקט אויס שווארץ)


א ספעציעלע דורכזיכטיגע פליסיקייט פאָרעמט אויס די אויג זאל זיין אזוי שיין רינדעכיג.