אהרן פרידמאן איז דער רעדאקטאר פון דער סאטמארער צייטונג דער איד. ער איז דער עלטערער ברודער פון הערשל פרידמאן.