ר' אברהם יצחקי איז געווען א אייניקל פון ר' אברהם אזולאי דער בעל מחבר ספר חסד לאברהם. זיין מאמע איז געווען א טאכטער פון דעם חסד לאברהם.

זיין תלמיד איז געווען זיין ברודער'ס א זוהן ר' יצחק זרחיה אזולאי דער טאטע פון חיד"א.