עפענען הויפטמעניו

אברהם ווילנער

ליטווישער רב

רבי אברהם ווילנער (1765- כסלו תקס"ט), איז געווען א זון פון דעם ווילנער גאון. ער האט ארויסגעגעבן דעם מדרש אגדת בראשית. פון זיין פאָטער׳ס שריפטן אין מיטאַרבעט מיט זיין ברודער לייב.