א' תתקמ"ח

אין דעם יאר איז אברהם אבינו געבוירן געווארן.