תומכי חולים איז אַ אידישע פרומע ארגעניזאציע אין אמעריקע וואס קומען מבקר זיין די קראנקע אין שפיטעלער, בריינגען געשאנקען מיט עסן פאר די קראנקע, און בעיקר קומען זיי פארבריינגען מיט זיי און געבן א גוט וואָרט.