שווארמא איז אַזאַ מיטל מזרח מאכל, גערייכערט פלייש.

שאַוואַרמאַ