שארף

פֿאַמיליע נאָמען (Sharp)
(אַריבערגעפֿירט פון שארפקייט)

שארף

פעפער זאלץ און סתם א שפיזיגער שטעך ציפט אבער ס'מאכט ב'טעמט דאס לעבן.