דער בלאַט איז געשטעלט צו מעקן זייער שנעל.
Keeptidy ask.png

אויב איר קלערט אז ער איז יאָ פּאַסיק, ביטע צייכנט דאָס אָן אין זיין רעדן-זייט, אַנדערשט, קען אים א סיסאפ אויסמעקן תיכף ומיד, לויט דער אויסמעקן פאליסי
סיבה: קיין אינהאלט

שאַראָן סטאָון (ענגליש: "Sharon Stone") איז אַ פֿעמיניסטין.

זי האט אין דעם פילם "פשוטער אינסטינקט" (ענגליש: "Basic Instinct") אלס אן אקטריסע געשפילט.