מיר האט מען אויסגעלערנט אז "זערא" הייסט אויף יידיש "נול", און אזוי הער איך אללע מאל זאגן.

צוריק צו "0 (נומער)" בלאט.